Általános Szerződési feltételek

Vásárlás menete - Általános Szerződési Feltételek - Távollévők között kötött Vásárlási Szerződés - Érvényes 2024.03.28-tól

babyplanet.hu weboldalt és webáruházat a Babycare International Kft. működteti. Székhely és postacím: 1113 Budapest, Badacsonyi u. 24. Adószám: 10368798-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-711697, számlavezető bank: K&H bank 10400023-50504950-53571009

REGISZTRÁLÁS, BELÉPÉS – babyplanet.hu

A webáruházban történő böngészéshez, nézelődéshez nem kell regisztrálnia.

A vásárláshoz először regisztrálnia kell. A további, későbbi vásárlásokhoz már nem kell újra regisztrálnia, de be kell lépnie a webshopba. A Regisztrálást / Belépést menet közben is el lehet végezni, amikor a terméket a kosárba tette és tovább lépne a megrendelés leadásához. A belépést minden vásárláskor el kell végezni a termék/ek kosárba tétele után.

Egy regisztráció - három webshop használata:

Amennyiben Ön regisztrál a babyplanet.hu weboldalon, tájékoztatjuk, hogy az Ön regisztrációja három webáruházban lesz érvényes: babyplanet.hu, chicco.hu, maxi-cosi-shop.hu. Mindhárom webáruházat a Babycare International Kft. működteti és tulajdonolja. Mindhárom webáruházban ugyanazt az email címet és jelszót kell használnia a regisztrációhoz vagy újra belépéshez, ha vásárolni szeretne.

Regisztrációhoz az ADATLAP kitöltése szükséges. A regisztrációra szükség van a webrendelés leadásához.

Regisztrált adatok megváltoztatása: Az email címet, jelszót, számlacímet, szállítási címet, és bármely más adatát bármikor megváltoztatja az Adatlapon; a webshop rendszer kiírja majd: „Az adatait módosította.”

A webrendelés kapcsán kért és tárolt személyes adatok a következőek: vezetéknév, keresztnév, email cím, jelszó, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám. Céges számlacím esetén a cég neve is.

Ha kilépett az Adatlapról és a belépési jelszót elfelejti: írja be az email címet, amin regisztrált, és kérje a jelszó emlékeztetőt. Kérésére emlékeztető emailt küld a webshop-rendszer arra az email címre, melyet az Adatlapon is rögzítve volt és amely email címhez a jelszó tartozott. A jelszavát az Adatlapon az adatainak ellenőrzése közben bármikor megváltoztathatja, a webshop rendszer kiírja majd: „Az adatait módosította.”

A webshop regisztráció törlését a webshop rendszerből és/vagy a hírlevélküldő rendszerből bármikor kérheti írásban, és kizárólag írásban, a babycare@babycare.hu email címre írva vagy a Babycare Int.kft. 1113 Budapest, Badacsonyi u. 24. sz. postacímre írva.

Adatvédelmi szabályok és nyilatkozat: lásd az Adatvédelem című menüpontban.

VÁSÁRLÁS menete – babyplanet.hu

Kosárba tesz → Szállítási, fizetési adatok ellenőrzése, módosítása → Tovább az adatok ellenőrzéséhez → Rendelés feladása → Rendelés visszaigazolása → Csomag összekészítése és feladása

1/ Válassza ki a terméket/termékeket, ehhez kattintson a KOSÁRBA TESZ nevű gombra. A termékek törölhetők a kosárból, a mennyiségek módosíthatók.

2/ Ezután a szállítási, számlázási cím és személyes ADATOK módosítása illetve rögzítése következik a regisztrálás vagy belépés által, valamint a szállítási és fizetési mód kiválasztása. A „Megjegyzés” rovatba beírhat bármit, amit szükségesnek tart közölni (pl. előfordul, hogy azonos cikkszámon több szín kapható, ekkor érdemes megadni a kívánt színt, vagy a szállítási címmel kapcsolatban közölne fontos információt, stb.)

3/ Csak ezután mehet tovább a TOVÁBB AZ ADATOK ELLENŐRZÉSÉHEZ gombra, hogy először megtekintse a rendelésének konkrét tartalmát. Ha módosítani szeretne, akkor a visszaléphet a visszafele irányba mutató nyíllal (←), mely a laptop monitor bal felső sarkában – mobiltelefon és tablet nézet esetén a bal alsó sarokban - található minden webshop és weblap esetében. Visszalépés után a termékek törölhetők a kosárból, a mennyiségek módosíthatók.

4/ Ha minden adatot megfelelőnek talált, akkor lépjen tovább a RENDELÉS FELADÁSA című gombra.

5/ Ezután a rendelés rögzítésre kerül (KÖSZÖNJÜK RENDELÉSÉT tartalommal), valamint egyúttal érkezik egy RENDELÉS VISSZAIGAZOLÓ EMAIL a Vásárló által megadott email címre is, amely a rendelési adatokat ugyancsak tartalmazza. A visszaigazoló emailre (noreply@..) ne válaszoljon, de ezt az emailt őrizze meg.

Első rendelés előtt, kérjük, olvassa el az alább található Távollévők között kötött szerződést! FIGYELEM: A megrendelés véglegesítése pénzügyi teljesítést von maga után.

Távollévők között kötött Vásárlási Szerződés és Általános Szerződési Feltételek

A Babycare International Kft. (székhely és postacím: 1113 Budapest, Badacsonyi u. 24. adószám: 10368798-2-43, c.g.szám: 01-09-711697) tulajdonát képezi a babyplanet.hu interneten elérhető webáruház.

Jelen dokumentumban leírt feltételek szerint távollévők között kötött vásárlási szerződés jön létre egyrészről a Babycare International Kft., mint Szolgáltató(továbbiakban: Szolgáltató), másrészről a Megrendelő (továbbiakban Vásárló) között az alábbi feltételek szerint:

1. Vásárló a regisztrációs adatlap kitöltésével hozzájárul adatai megadásához Szolgáltató számára, mely adatokat miden egyes rendelés leadásakor lehetősége van módosítani, és Szolgáltató ezen adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért a megrendelőt terheli minden felelősség. Szolgáltató jogosult kétség esetén a Vásárló valódiságát ellenőrizni, és a nyilvánvalóan hibás vagy hamis megrendelést és/vagy a regisztrációt törölni.

2. Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt és a Szolgáltató által emailben visszaigazolt, a Vásárló által a babyplanet.hu webáruházban kiválasztott és megrendelt terméke(ke)t a megrendelésen megjelölt szállítási címre leszállítja vagy Vásárló kérésére biztosítja a személyes áruátvételt a szállítási költség elengedése mellett munkanapokon és munkaidőben a cég telephelyén.

3. Vásárló tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása a babyplanet.hu webáruházon keresztül pénzügyi teljesítést von maga után, melyhez kötve van, melyért jogilag felelősséggel tartozik.

4. Vásárló vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a Vásárló hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltséget a Vásárló megtéríti a babyplanet.hu webáruházat üzemeltető Babycare Int.Kft, mint Szolgáltató számára.

5. Szolgáltató vállalja, hogy az általa – a megrendelés beérkezése után automatikus válaszként - küldött visszaigazolásban szereplő feltételeknek megfelelően jár el. Amennyiben bármely feltételben változás áll be a visszaigazolás megküldése után, de még az áru kiszállítása előtt, Szolgáltató köteles Vásárlót azonnal értesíteni a Vásárló által megadott elérhetőségeken, és az új, közös megállapodást írásban is rögzíteni és megküldeni Vásárló részére (pl. emailben)

Elállási jog

6. A Fogyasztónak minősülő Vásárló a szerződéstől, illetve az áru kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. Az elállási szándékot kérjük írásban előre jelezni a babycare@babycare.hu email címen vagy a 1113 Budapest, Badacsonyi u. 24. postacímen. Küldje meg a vásárlást/áruátvételt igazoló dokumentumot (számla). A Fogyasztó az elállási jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a rendelést leadta, ill. a 14 nap elállási jog az áru tényleges átvételétől számított 14 napig él. Az elállási jog nem vehető igénybe minden esetben, ha a termék csomagolását megbontották. Különösen vonatkozik ez a védőfóliával ellátott termékekre, pl. kozmetikumokra és higiéniai termékekre, élelmiszerekre, stb.

FIGYELEM: Kérjük, miután kézhez kapta a terméket, nézze át és olvassa el a magyar leírásokat. A terméket ne kezdje el használni, ha úgy dönt, a termékre még sincs szüksége vagy a terméket nem ilyennek képzelte, stb. Amennyiben az elállási időn belül visszaszolgáltatott áru nem használt, nem sérült és nem hiányos (áru+csomagolás), akkor Szolgáltató (Babycare Int. Kft) köteles a Vásárló által kifizetett teljes vételárat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. Ha a Vásárlónak a vásárlás tényét számlával vagy nyugtával is igazolnia kell, melyet az áruval együtt meg kell küldenie. A visszaszolgáltatott áruról Szolgáltató jegyzőkönyvet állít ki. Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát megküldi a Vásárló részére a megadott email címre vagy postacímre. 

Szállítás

7. Szolgáltató jelen szerződés létrejötte során automatikusan a kiválasztott szállítási módot és annak ellenértékét jelöli meg a megrendelést visszaigazoló levelében, melyet a babyplanet.hu automatikus rendszerén keresztül küld meg Vásárló (Megrendelő) részére.

8. Szállítási díjtáblázat: lásd a SZÁLLÍTÁS ÉS FIZETÉS című menüpontban

9. Vásárló köteles a megrendelés leadásakor illetve utána azonnal, de legkésőbb 24 órán belül megírni Szolgáltató részére, ha mégis el kíván térni a megadott szállítási és fizetési módtól, és a lentebb ismertetett egyéb más fizetési és szállítási módot választja. Ennek elmulasztása esetén Vásárló köteles az árut az eredetileg megjelölt szállítási és fizetési mód szerint átvenni az áru ellenértékét kifizetni.

10. Szállítási határidő: Szolgáltató vállalja, hogy munkanapon értve 24-36 órán belül eljuttatja vagy postára adja az árut Vásárló részére. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szolgáltató köteles értesíteni Vásárlót a Vásárló által a Megrendelésen feltüntetett e-mail címen vagy telefonszámon, haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül.

Adattárolás

11. Vásárló (Megrendelő) kifejezetten hozzájárul, hogy a Szolgáltató a Vásárló adatait a szerződés teljesítése és az esetleges reklamációk intézése érdekében az ügyletekre vonatkozó adatokkal együtt gyűjtse, tárolja és kezelje. Adatvédelmi nyilatkozat, adatvédelem, cookie-k

Fizetés

12. Vásárló (Megrendelő) többféle módon fizethet:

a) Postai utánvét a GLS vagy KUMI futárnál (készpénz vagy bankkártya fizetés az áruátvételkor)

b) bankkártyával fizetés – előre fizetés a megrendeléskor a kiszállítás előtt

c) banki átutalás - előre utalás az emailben küldött számla alapján, előre fizetés kiszállítás előtt

d) Személyes áruátvétel és fizetés készpénzben vagy bankkártyával a Szolgáltató budaörsi telephelyén

13. Utánvét: Vásárló tudomásul veszi és beleegyezik, hogy utánvét esetén Szolgáltató átadja a Vásárló adatait a postaszolgáltató alvállalkozóinak, akik azonban nem jogosultak az adatokat a teljesítést követően tovább tárolni, megőrizni vagy más harmadik személy(ek) részére továbbadni. Vásárló fizethet a futárnál készpénzben vagy bankkártyával. Figyelem: Utánvétes fizetés egyenlőre nem kérhető a Magyar Posta Zrt. szállítási szolgáltatás igénybevételekor.

14. Előre átutalás: Írásban kérni kell. Átutalás választása esetén Szolgáltató proforma számlát küld a megrendelőn feltüntetett e-mail címre. Vásárló vállalja, hogy a Szolgáltató által kiküldött proforma számla adatai alapján az azon feltüntetett fizetési határidőn belül a proforma számlán feltüntetett összeget Szolgáltató számlán megjelölt bankszámlájára átutalja. A Közleményben a proforma számla számlaszámát (sorszámát) és a Vásárló nevét (megrendeléskor megadott név) fel kell tüntetni, ezzel segítve Szolgáltató számára a beazonosítást! Szolgáltató a vételár bankszámláján történő jóváírást követően 3 napon belül- köteles a terméke(ke)t és az eredeti számlát a Vásárló által megjelölt szállítási címre elküldeni.

15. Személyes áruátvétel: Vásárló választhatja a készpénzben történő fizetést, ha az árut személyesen szeretné átvenni, a szállítási díj mellőzése által. Ez esetben Vásárló köteles ezen igényét a megrendelés megküldésekor írásban jelezni, és az áru átvételekor köteles a vételárat a Babycare International kft.-vel egyeztetett címen kifizetni.

16. Bankkártyás fizetés: A kiválasztott áruk megrendelése után Megrendelő a K&H Bank weblapjára kerül átirányításra automatikusan, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet a Megrendelő a bankkártyájával. A Vásárló, miután kiválasztotta a "fizetés bankkártyával" fizetési módot, megadja a K&H Bank fizetési szerverén a bankkártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el. A bank elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogad el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi. A Vásárlónak kell megérdeklődnie a bankjánál, hogy a bankkártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz. A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

Árak a babyplanet.hu webáruházban

18. Amennyiben Vásárló megrendelést ad le a babyplanet.hu webáruházon keresztül, úgy a Babycare Int. Kft, mint Szolgáltató, kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes, a babyplanet.hu webáruházban feltüntetett bruttó fogyasztói áron szállítja ki a Vásárlónak. Ezt az árat a megrendelés után automatikusan kiküldött email visszaigazolás tartalmazza. FIGYELEM: ha az ár 0 Ft (azaz nulla forint), ez esetben olyan hibás árközlésről van szó, ami hiba miatt Szolgáltató elállhat a termék értékesítésétől, és Megrendelő ezt tudomásul veszi. 

19. Szállítási költség árának feltüntetése: A megrendelést követő visszaigazoló email tartalmazza a szállítási költséget is, a díjtáblázat szerint.

Felelősségvállalás

20. Szolgáltató, azaz a Babycare Int. Kft. vállalja, hogy a webáruház működésével kapcsolatos tudnivalókban leírtakat és ezen szerződésben vállaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti.

21. Vásárló kijelenti, hogy mind a tudnivalók, mind ezen szerződés tekintetében a dokumentumok tartalmát ismeri és tudomásul veszi.

22. Vásárló tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Vásárló a rendelés/ei elküldésével, jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtakat betartja.

Panaszkezelés, jogorvoslat

23. Amennyiben Vásárlónak kifogása, panasza van a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeken közölheti.

Email cím: babycare@babycare.hu 

Postacím: Babycare International Kft. Ügyfélszolgálat, 1113 Budapest, Badacsonyi u. 24.

24. A Babycare Int. Kft a panaszt kivizsgálja, és törekszik arra, hogy lehetőleg legkésőbb 5-15 munkanapon belül jegyzőkönyvben választ küldjön a vásárló panaszával kapcsolatosan, illetve ez idő alatt törekszik a probléma megoldására. A panaszkezelés illetve a megoldás bizonyos esetekben azonban ennél hosszabb időt is igénybe vehet, amit a Vásárló tudomásul vesz.

25. Felek megállapodnak abban, hogy vitás kérdések egymás közötti békés úton történő rendezésére törekednek. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Felek a hatásköri rendelkezések figyelembevételével a Fővárosi Bíróság illetékességét kötik ki.

26. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

a) Panasztétel a lakóhely szerinti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A panasz elbírálása után a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt talál: http://jarasinfo.gov.hu/  A fővárosi és megyei kormányhivatalok elérhetőségei az alábbi oldalon találhatóak: http://www.kormanyhivatal.hu/hu 

b) Békéltető Testület bevonása bíróságon kívüli, békés rendezés céljából, ahol a Fogyasztó és a cég képviselője a békéltető testület előtt és jelenlétében találkozik. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A panasz rendezése céljából az ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhely szerinti szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra elsősorban a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

A budapesti Békéltető Testület elérhetősége: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III.em. További információk: www.bekeltet.hu vagy www.bekeltetes.hu 

27. A jelen szerződésben és az itt nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság területén hatályban lévő jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollévők között kötött szerződésekről vonatkozó jogszabályok az irányadók.