ÁSZF

Vásárlás menete, és az Általános Szerződési Feltételek

A babyplanet.hu weboldalt és webáruházat a Babycare International Kft. (székhely és postacím: 1113 Budapest, Daróci út 1-3.) működteti.

REGISZTRÁLÁS

Ha a babyplanet.hu webáruházból rendelni szeretne, először regisztráljon!
Regisztrációja mind a chicco.hu, mind a babyplanet.hu webáruházakban érvényes internetes rendelés és/vagy hírlevél kéréséhez.
Adatvédelmi szabályok és nyilatkozat: lásd az Adatvédelem című menüpontban.

HÍRLEVÉLRE FELÍRATKOZÁS ÉS LEMONDÁS
A regisztrálás során a Hírlevél ikon automatikusan be van állítva a hírlevél kéréséhez (pipa jel: √). A hírlevél kiiktatható, ha a pipa jelet inaktiválja a hírlevél alján, illetve a hírlevél lemondása a Vevőszolgálat számára küldött email-ben is lehetséges, ez esetben írjon a babycare@babycare.hu címre és kérje a chicco.hu hírlevél lemondását. A hírlevélről leiratkozás nem jelenti a teljes regisztrálás törlését.
Adatvédelmi szabályok és nyilatkozat: lásd az Adatvédelem című menüpontban.


VÁSÁRLÁS menete

Válassza ki a terméket a Termékválaszték menüpontból, majd kattintson a „Kosárba tesz”-re. Ezután zárja be a Kosarat, hogy a választott tétel ténylegesen a Kosárba kerüljön. Válasszon további termékeket.

A Kosár tartalmának ellenőrzésére kattintson a weblap tetején a Kosár jelre.

A kosárba tétel folyamatában látható az összegyűjtött termékek listája, az árak, a teljes fizetendő összeg és a kiszállítási díj.

Ha valamely terméket ki szeretné venni a virtuális kosárból, akkor kattintson a weblap tetején a Kosár jelre, majd a törölni kívánt tétel mellett kattintson a "Törlés" gombra. Ekkor a teljes fizetendő összeg is változik.

Ha valamely termékből többet szeretne a Kosárba tenni, akkor a "Kosár"-ban írja át a mennyiséget, majd kattintson a "Frissít" gombra.

Válasszon fizetési módot! (utánvétes átvétel, előre utalás, Pick-Pack Pont átvétel, személyes átvétel)

A vásárlás véglegesítéséhez kattintson a „Megrendelem” gombra. Ezzel megtörténik a megrendelés. Ezután a rendelési tételek már nem módosíthatók.

A "Megrendelem" gomb megnyomása után ellenőrizheti adatait az Adatlapján, illetve írhat a

„Megjegyzés” rovatba, ha valamely információt szükségesnek tartja a tudtunkra hozni (pl. előfordul, hogy azonos cikkszámon több szín kapható, ekkor érdemes megadni a kívánt színt, stb.)

Első rendelés előtt, kérjük, olvassa el a Távollévők között kötött szerződést!
FIGYELEM: A megrendelés véglegesítése pénzügyi teljesítést von maga után.

 

Távollévők között kötött Vásárlási Szerződés és Általános Szerződési Feltételek

A Babycare International Kft. (székhely és postacím: 1113 Budapest, Daróci út 1-3. adószám: 10368798-2-43, c.g.szám: 01-09-711697) tulajdonát képezi a babyplanet.hu interneten elérhető webáruház.

Jelen dokumentumban leírt feltételek szerint távollévők között kötött vásárlási szerződés jön létre egyrészről a Babycare International Kft., mint Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), másrészről a Megrendelő (továbbiakban Vásárló) között az alábbi feltételek szerint:

 1. Vásárló a regisztrációs adatlap kitöltésével hozzájárul adatai megadásához Szolgáltató számára, mely adatokat miden egyes rendelés leadásakor lehetősége van módosítani, és Szolgáltató ezen adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért a megrendelőt terheli minden felelősség. Szolgáltató jogosult kétség esetén a Vásárló valódiságát ellenőrizni, és a nyilvánvalóan hibás vagy hamis megrendelést és/vagy a regisztrációt törölni.
 2. Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt és a Szolgáltató által emailben visszaigazolt, a Vásárló által a babyplanet.hu webáruházban kiválasztott és megrendelt terméke(ke)t a megrendelésen megjelölt szállítási címre leszállítja vagy Vásárló kérésére biztosítja a személyes áruátvételt a szállítási költség elengedése mellett munkanapokon és munkaidőben a cég telephelyén.
 3. Vásárló tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása a babyplanet.hu webáruházon keresztül pénzügyi teljesítést von maga után, melyhez kötve van, melyért jogilag felelősséggel tartozik.
 4. Vásárló vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a Vásárló hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltséget a Vásárló megtéríti a babyplanet.hu webáruházat üzemeltető Babycare Int.Kft, mint Szolgáltató számára.
 5. Szolgáltató vállalja, hogy az általa – a megrendelés beérkezése után automatikus válaszként - küldött visszaigazolásban szereplő feltételeknek megfelelően jár el. Amennyiben bármely feltételben változás áll be a visszaigazolás megküldése után, de még az áru kiszállítása előtt, Szolgáltató köteles Vásárlót azonnal értesíteni a Vásárló által megadott elérhetőségeken, és az új, közös megállapodást írásban is rögzíteni és megküldeni Vásárló részére (pl. emailben).

Elállási jog

 1. A fogyasztónak minősülő Vásárló a szerződéstől, illetve az áru kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. Az elállási szándékot kérjük írásban előre jelezni a babycare@babycare.hu email címen vagy a 1113 Budapest, Daróci út 1-3. postacímen. A Fogyasztó az elállási jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a rendelést leadta, ill. a 14 nap elállási jog az áru tényleges átvételétől számított 14 napig él. Az elállási jog nem vehető igénybe minden esetben, ha a termék csomagolását megbontották. Különösen vonatkozik ez védőfóliával ellátott termékekre, pl. kozmetikumokra és higiéniai termékekre, élelmiszerekre, stb.

FIGYELEM: Kérjük, miután kézhez kapta a terméket, nézze át és olvassa el a magyar leírásokat. A terméket ne kezdje el használni, amennyiben látva a terméket és elolvasva a csomagolásra írtakat, rájön, hogy nem erre a termékre gondolt, amikor a webáruházból azt megrendelte. Amennyiben az elállási időn belül visszaszolgáltatott áru nem használt, nem sérült és nem hiányos (áru+csomagolás), Szolgáltató köteles a Vásárló által kifizetett teljes vételárat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. Vásárlónak a vásárlás tényét számlával vagy nyugtával is igazolnia kell, melyet az áruval együtt meg kell küldenie. A visszaszolgáltatott áruról Szolgáltató jegyzőkönyvet állít ki. Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát megküldi a Vásárló részére a megadott email címre. Szolgáltató feltünteti a jegyzőkönyvben az áru állapotát. Sértetlen/ sérült/használt/hibás, stb. Amennyiben a termék meghibásodik az elállási jog ideje alatt vagy a garanciális időn belül, és a meghibásodás gyári hibára vezethető vissza és a Vásárló számlával/nyugtával igazolni tudja a vásárlás tényét, akkor a termékre a szavatossági és/vagy jótállási jogok az irányadók.   

Szállítás

 1. Szolgáltató jelen szerződés létrejötte során automatikusan a kiválasztott szállítási módot és annak ellenértékét jelöli meg a megrendelést visszaigazoló levelében, melyet a babyplanet.hu automatikus rendszerén keresztül küld meg Vásárló (Megrendelő) részére.
 2. Szállítási díjtáblázat: lásd a SZÁLLÍTÁS című menüpontban
 3. Vásárló köteles a megrendelés leadásakor illetve utána azonnal, de legkésőbb 24 órán belül megírni Szolgáltató részére, ha mégis el kíván térni a megadott szállítási és fizetési módtól, és a lentebb ismertetett egyéb más fizetési és szállítási módot választja. Ennek elmulasztása esetén Vásárló köteles az árut az eredetileg megjelölt szállítási és fizetési mód szerint átvenni az áru ellenértékét kifizetni.
 4. Szállítási határidő: Szolgáltató vállalja, hogy 3 munkanapon belül eljuttatja az árut Vásárló részére. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szolgáltató köteles értesíteni Vásárlót a Vásárló által a Megrendelésen feltüntetett e-mail címen vagy telefonszámon, haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül.

Adattárolás

 1. Vásárló (Megrendelő) kifejezetten hozzájárul, hogy a Szolgáltató a Vásárló adatait a szerződés teljesítése és az esetleges reklamációk intézése érdekében az ügyletekre vonatkozó adatokkal együtt gyűjtse, tárolja és kezelje.

Fizetés

 1. Vásárló (Megrendelő) három-féle módon fizethet:
  Postai utánvét
  b. Banki átutalás (előrefizetés)
  c. Pick-Pack Ponton csomagátvétel és fizetés
  d. Személyes áruátvétel és fizetés készpénzben vagy bankkártyával a Szolgáltató telephelyén
 2. Postai utánvét: Vásárló tudomásul veszi és beleegyezik, hogy postai utánvét esetén Szolgáltató átadja a Vásárló adatait a GLS postaszolgáltató alvállalkozóinak, akik azonban nem jogosultak az adatokat a teljesítést követően tovább tárolni, megőrizni vagy más harmadik személy(ek) részére továbbadni.
 3. Banki átutalás: Átutalás választása esetén Szolgáltató proforma számlát küld a megrendelőn feltüntetett e-mail címre majd postán is, a szállítás előtt. Vásárló vállalja, hogy a Szolgáltató által kiküldött proforma számla adatai alapján az azon feltüntetett fizetési határidőn belül a proforma számlán feltüntetett összeget Szolgáltató fent megjelölt bankszámlájára átutalja. A Közleményben a proforma számla számlaszámát (sorszámát) és a Vásárló nevét (megrendeléskor megadott név) fel kell tüntetni, ezzel segítve Szolgáltató számára a beazonosítást! Szolgáltató a vételár bankszámláján történő jóváírást követően 3 munkanapon belül- köteles a terméke(ke)t a Vásárló által megjelölt szállítási címre elküldeni.
 4. Készpénzben történő fizetés: Vásárló választhatja a készpénzben történő fizetést, ha az árut személyesen szeretné átvenni, a szállítási díj mellőzése által. Ez esetben Vásárló köteles ezen igényét a megrendelés megküldésekor írásban jelezni, és az áru átvételekor köteles a vételárat a Babycare International kft.-vel egyeztetett címen kifizetni.
 5. Pick-Pack Pont: Megrendelő a Pick-Pack Pont boltlistából kiválasztott átvételi ponton veszi át az árut és az áruátvételkor fizet.

Árak a babyplanet.hu webáruházban

 1. Amennyiben Vásárló megrendelést ad le a babyplanet.hu webáruházon keresztül, úgy a Babycare Int. Kft, mint Szolgáltató, kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes, a babyplanet.hu webáruházban feltüntetett bruttó fogyasztói áron szállítja ki a Vásárlónak. Ezt az árat a megrendelés után automatikusan kiküldött email visszaigazolás tartalmazza.
 2. Szállítási költség árának feltüntetése: A megrendelést követő visszaigazoló email tartalmazza a szállítási költséget is, lásd: díjtáblázat.

Felelősségvállalás

 1. Szolgáltató, azaz a Babycare Int. Kft. vállalja, hogy a webáruház működésével kapcsolatos tudnivalókban leírtakat és ezen szerződésben vállaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti.
 2. Vásárló kijelenti, hogy mind a tudnivalók, mind ezen szerződés tekintetében a dokumentumok tartalmát ismeri és tudomásul veszi.
 3. Vásárló tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Vásárló a rendelés/ei elküldésével, jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtakat betartja.

Panaszkezelés, jogorvoslat

 1. Amennyiben Vásárlónak kifogása, panasza van a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeken közölheti.

Email cím: babycare@babycare.hu

Postacím: Babycare International Kft. Ügyfélszolgálat, 1113 Budapest, Daróci út 1-3.

 1. A Babycare Int. Kft a panaszt kivizsgálja, és törekszik arra, hogy lehetőleg legkésőbb 5-15 munkanapon belül jegyzőkönyvben választ küldjön a vásárló panaszával kapcsolatosan, illetve ez idő alatt törekszik a probléma megoldására. A panaszkezelés illetve a megoldás bizonyos esetekben azonban ennél hosszabb időt is igénybe vehet, amit a Vásárló tudomásul vesz.
 2. Felek megállapodnak abban, hogy vitás kérdések egymás közötti békés úton történő rendezésére törekednek. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Felek a hatásköri rendelkezések figyelembevételével a Fővárosi Bíróság illetékességét kötik ki.
 3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:
 • Panasztétel a lakóhely szerinti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A panasz elbírálása után a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető Testület bevonása bíróságon kívüli, békés rendezés céljából. A panasz rendezése céljából az ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhely szerinti szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A budapesti Békéltető Testület elérhetősége: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III.em.
 1. A jelen szerződésben és az itt nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság területén hatályban lévő jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollévők között kötött szerződésekről vonatkozó jogszabályok az irányadók.